فناوری

  • پرواز پهپاد تحت کنترل امواج مغزی
  • پیتزاکوپتر
  • روبات انسان نما و با عاطفه
  • اتومبیل بدون سرنشین گوگل
  • موتورسیکلت تک چرخ
  • کایروبو سخنگوی باهوش

سایت علمی فرهنگی بیورآما Bivarama.ir All Rights Reserved © 2013 - 2015