شگفتی های ریاضی

  • مریم میرزاخانی، اولین زن برنده ‘نوبل ریاضیات’
  • نوای عدد تاو
  • توپولوژی
  • طبیعت و ریاضیات
  • روشی جالب برای ضرب دو عدد
  • اطلاعات شما و عدد پی
  • نوای عدد پی

سایت علمی فرهنگی بیورآما Bivarama.ir All Rights Reserved © 2013 - 2015