چالش ذهن

داشتن ذهنی پویا نیازمند تمرین و تکاپو و به چالش کشیدن آن توسط انجام فعالیت های ذهنی مختلف است . در این جا می توانید ذهن خود را به چالش بکشید . پژوهش های علمی ثابت کرده که استفاده ی پی در پی از مغز و انجام فعالیت های گوناگون ذهنی تاثیر بسزایی در کارکرد مغز انسان دارد .فعالیت هایی مثل حل جدول کلمات متقاطع ، سودوکو ، کاکورو ویا بازی های ذهنی دیگر که موجب تکاپوی ذهن می شوند. در این جا چند بازی ذهنی گردآوری شده که می تواند علاوه بر سرگرمی و نشاط تمرین خوبی باشد برای دستیابی به ذهنی پویا و فعَال .

سودوکو

کاکورو

سایت علمی فرهنگی بیورآما Bivarama.ir All Rights Reserved © 2013 - 2015